Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ALTRE PATRIMONI D'INTERÈS

Església d'estil neogòtic, orientada a llevant, d'una nau sense capçalera diferenciada, coberta amb una volta apuntada reforçada amb arcs torals. Té quatre capelles laterals, dues a cada banda de la nau, que es distribueixen entre els espais que articulen als arcs torals. La il.luminació Natural és escassa: un ull de bou a la façana oest. Hi ha un campanar de torre a l'angle nordoest, que s'ha rematat l'any 2001. La porta d'entrada és formada per un arc apuntat, amb la data de construcció -1918- i l'anagrama de Crist esculpints al timpà.

L'Església de Sant Serni és un edifici d'una nau, de planta rectangular i sense absis diferenciat. La façana de ponent es veu reforçada per contraforts. A l'interior es distingeixen capelles obertes als murs, probablement afegides en època moderna. El seu mal estat fa que no es puguin distingir els elements que permetin situar-la dins d'un estil concret, tot i que és possible que tingui un origen medieval i hagi estat reformada posteriorment. El cementiri antic d'Aguilar ocupa la part nord de l'esplanada on s'alça d'església.

Església de planta rectangular, orientat a llevant, sense capçalera diferenciada. No hi ha coberta, que era feta amb volta de rajol. Les obertures eren una finestra de doble esqueixada a la façana sud i un ull de bou a ponent. Sobre la façana oest hi ha un campanar de cadireta de dos ulls i remat triangular. L'aparell és fet amb carreus ben treballats de pedra sorrenca.

Edificació senzilla, de planta rectangular, coberta amb teulat a dues vessants. Té un campanar de cadireta, format per la perllongació de dos petits contraforts que flanquegen la porta principal, protegida per un teuladet. Hi ha dues obertures a la façana principal i dos finestres més que segueixen les cantonades de la capçalera. A la placeta de l'església hi ha un tenant d'altar que podria haver estat una ara romana.

L'Església de la Mare de Déu de Sant Mer és un edifici de planta rectangular, orientat nord-sud, amb capçalera quadrada de la mateixa amplada que la nau. És cobert amb un teulat a doble vessant. La capçalera és coberta amb teulada a una aigua. Hi ha un petit campanaret de cadireta sobre la façana principal. Adossat al mur de migdia, on hi ha la porta principal -amb un arc rebaixat. hi ha un porxo, de la mateixa amplada de la nau, obert a migdia amb un arc apuntat, amb dues finestres amb ogiva a les bandes.

Edifici d'una nau cobert amb volta de canó, orientada a llevant, amb un absis semicircular il.luminat per una finestra de doble esqueixada. L'accés es fa per la façana de ponent, a través d'una porta rematada amb arc de mig punt i protegida per un porxo. L'aparell és de carreus ben treballats de pedra del país. L'absis, construït damunt d'una roca, presenta un sòcol de tres filades de carreus. L'edifici original romànic fou transformant profundament en èpoques més recents, amb la construcció de dues capelles laterals, una a cada banda de la nau, i un campanar sobre la façana oest que va substituir l'original campanar de cadireta.

Església d'una nau, de planta rectangular i sense capçalera diferenciada. A la nau s'hi obren dues capelles per cada banda, emmarcades per una arcada de mig punt. Les entrades a les capelles estan decorades amb pilastres amb capitells jònics. La volta és de llunetes. La il.luminació s'assegura amb finestres rectangulars als murs laterals de la nau i amb un ull de bou a la façana principal. En aquesta façana hi ha la porta, rematada amb un arc de mig punt lleugerament rebaixat, amb una dovella amb la data de construcció. La sagristia és a la dreta de la nau, amb una porta que dóna al presbiteri. Hi ha un cor als peus de la nau. L'element més característic de l'església és el campanar de cadireta de dos ulls, amb remats motllurats de pedra. A tocar de l'església hi ha el cementiri, que té dos grups de nínxols a banda i banda del recinte, coberts amb teuladins a dues vessants amb gàrgoles que pedra que desguassen l'aigua a l'exterior.

L'Església nova de Sant Serni es una construcció contemporània que substitueix l'església parroquial del poble d'Aguilar, enderrocada en ser destruït el poble per la CHE. És de planta irregular, amb dues portes i un campanar de cadireta sobre la façana oest. S'hi han recuperat alguns elements arquitectònics de l'església vella.

El poble vell, que fou abandonat durant el segle XIX. Les restes de les cases es troben dividides per un únic carrer que discorre de nord a sud. Les cases són de planta rectangular i de petites dimensions. A prop de la torre del castell hi ha una cisterna, i en una petita bauma qui ha a sota la roca de la torre una premsa de vi.