Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

NOUS AJUTS PER A INFANTS I JOVES DEL MUNICIPI DE BASSELLA

Enguany l’Ajuntament de Bassella obre una línia d’ajuts per a nens/nenes i joves del municipi, amb l’objectiu de contribuir en la seva formació.

DILLUNS 16 AGOST 2021

Actualment les bases es troben en període d’exposició pública. Quan sobri la convocatòria s’informarà dels terminis de presentació de documentació. 

PER ACCEDIR A LES BASES PREMEU EL SEGÜENT ENLLAÇ: ACCÉS A LES BASES 

A continuació trobareu un extracte de les ajudes: 

*Ajut per adquisició de llibres de text, material escolar i quotes de la llar d’infants

Requisits:

-Estar empadronat al municipi de Bassella

-Estar matriculat en un centre públic o en un centre privat concertat d’educació infantil (inclòs el primer cicle), primària o secundària

Import: Màxim 150 €

Documentació a presentar:

-Model normalitzat de sol·licitud

-Factura o document equivalent justificatiu de l’adquisició dels llibres de text, de material escolar o quota de la llar d’infants.

 *Ajut per al foment en la participació a activitats extraescolars

Requisits:

-Estar empadronat al municipi de Bassella

-Estar  matriculat  en  activitats  extraescolars  durant  el  curs  escolar  corresponent  a  la  convocatòria.

-Nens i nenes que cursin fins a 4t d’ESO (curs inclòs)

Import: Màxim 150 €

Documentació a presentar:

-Model normalitzat de sol·licitud

-Factura/es de la realització de l’activitat/s, i en el seu defecte càrrecs bancaris o rebuts  emesos per l’empresa o entitat que realitzi l’activitat, a nom de la persona beneficiària  de la subvenció o dels seus pares o tutors legals. (Les factures, càrrecs bancaris o rebuts  hauran de reunir tots els requeriments legals exigits). 

 *Ajuts que fomenten la formació dels joves en estudis postobligatoris

 Requisits:

-Estar empadronat al municipi de Bassella

-Tenir entre 16 i 25 anys.

-Cursar batxillerat, estudis universitaris, cicles formatius de grau superior o grau mitjà homologats per la Generalitat de Catalunya o programes de formació i inserció (PFI).

Import: Màxim 300 €

Documentació a presentar:

-Model normalitzat de sol·licitud

-Certificat del Centre on cursa batxillerat, estudis universitaris, cicle formatiu de grau superior o grau mitjà homologats per la Generalitat de Catalunya o programes de formació i inserció (PFI) que figuri el curs d’inscripció.

-Justificant acreditatiu dels pagament de la matrícula corresponent.